Lokales

Hauptversammlung der Bürgerseefreunde

KIRCHHEIM Die Hauptversammlung der Bürgerseefreunde Kirchheim findet am Freitag, 8. April, 19.30 Uhr am Kiosk an den Bürgerseen statt.

pm

Anzeige