Kirchheim

Einhornmaske und etwas Traubenzucker

Pandemie Wie gehen Kinder mit den Einschränkungen durch Corona um? Lou, Leni und Finn erzählen von ihren Wünschen für den Sommer. Von Julia Nemetschek-Renz

Die Einschränkungen durch die Pandemie sind auch für Kinder kein Zuckerschlecken.Symbolfoto
Die Einschränkungen durch die Pandemie sind auch für Kinder kein Zuckerschlecken. Symbolfoto

Mittlerweile zieht es sich schon über ein Jahr, und die Nerven liegen bei vielen blank. Corona und kein Ende. Auch für Kinder und Jugendliche, obwohl selbst von der Krankheit weniger betroffen ...

ndu tsi sedi elasl iekn e.ckulcekcnhZers rliExsechpma ürf ies Lou, Line ndu nFin nvo hemir o.CaoaJrrhn-

ouL gDus.no oFt:o iauJl eumR -esezNtckLhnoe gsnuoD sit sehcs eaJrh alt dun tghe in den ed-rKtlraCgWnr-narbeeie erd hblsiefeneL ni rcKh.mihie iSe etdnif es cheas,d dssa sie eirh aSfeostfkm itm dne tnhic hemr hiaenenz daf.r Die aht ies zu taihenhWnce nkmebmoe dun ise nfad ise hirgtic

Und jeztt saht ud so ieen wlnliigeage k?sMea

u oL s:ongDu ,ineN zawr hncso niee M2ksa-FF,eP arbe in ora.s Dei ist hcua agnz ieMen endFiunr ist tser nfüf, eid msus cnoh enike kasMe te.rgna hcI bni reab nhsoc cshse udn mssu asebdhl eeni Meask izfenhe.ua mI serHtb meomk hci achu ni dei helSu.c Ihc bhea shonc niene Sceraunnzlh mit nerie liBlaenra furd.a laM gk,cune bo ad dann chlgei eid eotuuNntebgr s.it aDs nthic os .ugt

ie W tsi sad endn so mti Caoo?rn

:oL u Mir ehefln eniem Frudeen ufa edr eisetoesl.rwK cIh fdra urn cnoh tmi end enidrKn sua red pe.slnie nUd biem eabgtrstuG kann man edi nnirnnFueed rnu chno nnerheeiartdin nlae.iend asD its nand ohsnc dhcs,ea reab remiwdue uahc chnti os hcsil.mm sretutGabg tis mriem dnu nam hiets ottzremd ale,l wenn ahuc thinc zgiecii.lgteh

Und wie sti se mi eaid?ngKrnret

:uLo chI andf dei etuborgNnteu wiel nmiee uinndneernF hitcn da .nearw Da semuts hic tim dne uJnsg epiesln nud ied enhcma emmir so ielv u.atscQh bAer tzejt dnsi muz eall iwdere ad. irW sun run htcni tmi red ardeenn Gprpue .crihsevmne lowhbO - eemin leinke ceSewhrts tis ad rind ndu mti irh ich mihc nsohc rfe.tnfe Mceah ihc ja ah,cu zu Hsae.u

ub asltG ,ud dsa imt oraCno tis ginanenwrd lam oibrve?

o u:L ,aJ ads eulgab ich .csnoh eiD Srmemerifone ndis aj rmiem crhte .lagn ehticleVil andn voib.re

ineL neoalSc tsi eznh arheJ lat udn thge ni edi ieterv Kse.sla Im bsrtHe mtomk eis auf ied lhcalse,Rue azmeusmn imt herir tesben du.rninFe aD erftu ies hisc onsch htrgiic rdu.fa

Lnei aclo.nSe :tFoo auilJ t-neeNeheekzRcs,Lim n ewi se itm red lSeu?ch

neLi aSnoe:lc hIc nifed se lt,ol adss cueSlh s.ti saD gam chi liev hmer, als zu uaHse zu nel.ern aD nssetum wri emirm uaf i-isgtJteinMe twan,er annd tah dei Voerndezkifeno rttseotgte deor gar ithnc rfonit,keinut wir ankme anahlcmm nihtc einr redo endrwu ngaz sunserschiega.sm Dsa arw iegnwdier vengri. nI der lcuShe veerhste hci lleas eser,sb ad irw nsu cauh gentgeieisg e.elhfn

U nd iew its dsa mti dne easkMn h?dci

Lie n: chI hab aj niee dnu tleelt-maa.cCnoaphI Wenn aell senkMa f,nhabaeu nnka cih den nduM dre nedearn ihtnc shnee dnu nctih fau die nepLip cunahes. aDs tis maahmlnc rag incht so hceian.f und nnak hic zum ieelpisB ndan tihnc so gut rhntu.secdinee

ur?m Wa

e :Lni a,jNa omv agKln its das nru ine nierekl seUdcneir.th beAr na dne enLppi hetis amn :tsorfo Bie tsi der uMdn eg,oslnehcss bie hDlsaeb tsi se uhac os l,tlo dsas eid clhSeu eirdwe enfof i,st ad nkan ihc henfica seserb n.fgancrhae

 

dU n tis ad snsot allse iew mer?im

e :inL otpSr hecmna riw run ncoh Wir cmhnea eh-Dn dun chi entru am eRck tmi inemne neu.nFenrdin lFufggucwnehsa aknn ich gchrtii ug,t ned ecmha chi annd riwede dnu reied,w nden ads hcmat chtiEgline bni ihc in medje emrSmo bmie S4mcSeninmutdnw2--eh in ennienWgdl d.ibae Da imthcmsw man imrme ewedri udn nhca 24 nndSetu wdri ide ekecStr egsns.eme Ihc aebh 8020 eMert fethcsf.ga

aDs tis aerb !weit

ineL: hcI bin ltah ien cs.ihF Es cnsh,ö ennw die iweder aancmhuef saW aebr chua conh lgistu tsi ni edr :hSuecl Wir enerdw ad ztjte -tgees et.t aDs tsi cnhit m,ihlmcs se zittlke rnu eni escni,hsb udn dhncaa tigb es mriem einen Tcb.ueenzarrku isB ejttz ewran alle evg.inat

Fin n Bdlinargimei sti 16 eaJrh atl dnu gteh ufa edi lsierEnsg - .ethglecini eeadGr tlbieb re uz uaHs.e eniE hecoW nlga trtiff re de.maennni nenD csnho abdl tah er neenis strnee iprtemnfmI und da lwli re uaf ejden llaF ihn udn ilwl thnic horevr ni kccsehitg nwdree

inFn niemd.lgairBi tFo:o ilJua nNehscmtz RDkeu-ee asth eeinn ?itrfnemIpm

i nnF m:ndieiriglaB ,Ja sad dfeni hic tgrichi o.loc Den tha neim aPpa n,orregatisi inmtte in red aNct.h hcI rfeue cmhi ncsoh auf edi ,nIpfmug dnan nnka hci ieemnn uKlpem ewredi hense, egread hbencrsie irw usn run. dnU cih nkan uahc ereiwd ni eid hcSleu nehg,e hacdnme hic zejtt eein ohecW zu suaHe .rwa

dnU iew arw das für d?chi

inF n: a,jNa ihc neken ads s.onch chI raw im Otoebrk hscno mla ni sDa ngig znga g.tu hIc ahbe lemiF cukggte und gaeunfasubaH hcta.gme erbA hic geeh ievl leerib in dei uce.lSh

eWi ist se ad mi t?enoMm

nni: F Aols ied easnMk inds fau edenj Flal hsnoc vnrgei dnu dssa wir so eiwt ndnaeisaeru teiszn sletbs ebmi iMege.tssnat Das tis gewdeniir cnhti so - wri chnti mla zkru dietineamnr dnre,e ni dre sePa.u Wri eahnb jzett enine nneigee fSuolhch eesnru oetoK,hr wo wri tesaw ctsuaQh hmcnea Da nhbea iwr sle,al asw rwi banruc.eh

nU d hnac erd leuhSc?

nF:in aD inb ihc ienclhtieg mmrie umz b-nsenLhelheSiemcmifw aen,neggg muz ennurT dun umz roil.lp-toRS rbAe sda tegh gadr selal tncih. cIh hgee tfo mti mde iHadenkb .suar aDs ist ein mit ned Aemnr nnesgteerebai a,dFarhr nam giirhct veli atKrf ubrhta.c Aerb ied heba chi .ja

Was du rdi dne

niFn: Ihc üewrd os nreg na ins-fgP etn hnac tnlIaei faenrh uaf dne pCaimzp.lntag Da gitb se inee Eeslidie dun enein plzp.liaSet ebAr asd ptpakl slcciaiehwhrhn c.ntih eArb ich lbg,ua nenw rwi llae dlba egmfipt edwnre, uhac enime hnrrenLee,ni andn geht asd esnwentigs mit dne ksenaM in edr hulcSe eiob.rv