Kirchheim

Einhornmaske und etwas Traubenzucker

Pandemie Wie gehen Kinder mit den Einschränkungen durch Corona um? Lou, Leni und Finn erzählen von ihren Wünschen für den Sommer. Von Julia Nemetschek-Renz

Die Einschränkungen durch die Pandemie sind auch für Kinder kein Zuckerschlecken.Symbolfoto
Die Einschränkungen durch die Pandemie sind auch für Kinder kein Zuckerschlecken. Symbolfoto
Lou Dongus. Foto: Julia Nemetschek-Renz
Lou Dongus. Foto: Julia Nemetschek-Renz

Mittlerweile ...

hziet es hics ohsnc ein aJrh, nud ide renvNe eenigl bie lvieen l.aknb oaroCn dun neki nEed. uhAc nKdrie und h,ineucldegJ lwobho sbtsle ovn der ranetKkhi renwige beoftnrfe nud äegfter,dh sti sedi alsel keni rees.kknclZccueh eiExphamlcrs ies Lo,u ieLn nud Fnin nvo himre rn-hoaoC.raJ

 

nLie aleco.Sn oo:Ft Julai LkzRsnNoe -umceeeht gnDous sti ehscs ehaJr alt ndu geht in nde Ketbedr-renagrral-WinCe red siLlehnefeb ni c.heihrKmi ieS tedifn es dcesa,h sdas sie rehi osftmSakef mit end nitch hemr iznhaene afdr. Dei ath esi uz nnieheWtahc mnbeekom und sie ndaf ise iichtrg

n dU ttjez htas ud so neei liiegwalegn kM?sea

L ou ug:Dosn inN,e awzr nhcso neie FekP-Fas,2M reba in so.ar eiD ist chau gnza Meeni Firennud tis rtse eid ssmu nohc kiene seaMk atn.rge hcI nbi ebar schno ehssc udn msus dasbelh enie Mesak if.henzeau mI tsrbeH mkmoe hci cahu in ide h.lSuec Ich bhae snhco nneei arnSnlhczeu mti renei lealnBira dufr.a lMa ,ngceku bo ad dann lgceih ied ebtuortgNune si.t saD tnchi so .tug

i We sit sad nend os imt aonroC?

u: Lo irM fhneel emine eenudFr afu erd eresKtswole.i hcI fard run nhoc imt end inrednK sau edr enilpe.s ndU mbei Gttruabseg aknn man ied reuinnednnF nru nohc nrnietehdenrai e.dnleain asD sit adnn scnho se,hcda bare deewrmiu ucha tichn so il.chmsm tsbgauterG sti mirme dnu nam eshit tmrztedo le,la wnen uach cthni eetcz.lhgigii

Ud n ewi sti es im ?dirtenKgraen

o:Lu chI fdna die otbeeuNtrngu l,böd wile enmei nuedninFrne hncti ad nar.we aD etmuss cih mti ned sguJn elpsnei dnu dei aenchm mreim so ivle uat.Qchs erAb jeztt dnsi muz lael weried d.a iWr nsu rnu ithcn tmi red nreaned eprGpu .riemscehnv wOhlob - emnie elinke tesrSwehc ist da nrdi ndu tim rih fetrüd chi ihmc cohns tn.erfef Mcaeh ich aj huc,a uz .seuaH

bslu tGa u,d dsa tim orCnao its nagwinrden lma revib?o

uoL: ,Ja das lgeabu chi hnoc.s iDe eeimonerfmSr isdn aj iemrm hcrte .ngla iVhlliecet ndan ro.vbie

eiLn loecanS ist ehzn erJah alt udn ghte ni eid reeitv sseK.al mI terbHs tmmko esi ufa eid lhslu,aRece muszmean mti errih tbense rndi.unFe aD rtfue sie hsci snhoc crgihit afudr.

Finn .aidmrBiegnil o:toF iJlua menzcenhiseR-Lt N,eke iew es tmi rde lcuhe?S

nL ie conS:lae hcI inedf se ol,lt sads Slcuhe .its saD gam hic leiv rehm, sal zu sHaeu zu neen.rl Da tenussm wri mmeri afu eiJg-inisttMe ate,rwn andn aht dei ekenzdreofnoVi treetstgto deor gra cthin ntnfuoierkt,i wri kenam nlacamhm ctnih reni roed uenwrd agzn uscsenmrh.sseiag saD rwa ieigdwner iv.nger In edr Schlue esrvheet hci lelas sre,bes ad riw sun ahuc igneeiggset f.elehn

Ud n iew tsi dsa imt ned eaksMn hcdi?

en:L i hIc hab aj neei nud lo-e.eCahanlctIpatm neWn aell Masekn ,fbuhaane nank hci edn uMdn rde arneden hitcn hnese nud chnit afu eid pLienp use.nach asD its lammnhca gra itnch so ec.inahf udn knan hic zum eseBiipl nand nitch os tug ecdsn.utehrine

m uraW?

ni Le: jaaN, ovm Kagnl sti sad run nie lkneeir icesrned.Uht erbA an nde iLppne ishet nam fst:oro ieB tsi erd Mund lec,seohgssn ieb f.fnötege ehsblaD tis es ahuc os l,tol dass die uelShc reiwed ffeno ti,s ad nkan chi hcfniae eebrss afngecr.nha

d nU sti ad snots elsla wie m?rmie

i enL: Soprt cnaemh rwi nur nohc ud.earßn riW acehmn -ehnD udn hci nutre ma cRek imt emnnie urnenFn.endi hugclFeguafsnw nakn chi tichgri g,tu edn cameh chi andn dewier nud i,erdwe ennd dsa macht ßSa.p ctngiieElh bni ihc in ejmed erSmmo ebim meSntwdh4-nuenc-S2mi ni nWnndelgei b.deai Da imtwchms anm miemr deiwer nud hanc 24 tneundS rdiw eid cSkrtee ee.smsegn chI beha 2008 eetMr h.aftfsgce

s Da sti abre tiwe!

L:en i chI ibn tahl ine hiFs.c Es nnwe dei diewre cmfnuahea nürw.de aWs bare auhc nhco uigtsl sit ni red eShulc: rWi wneedr da jzett gt-see tt.e Dsa tsi nhtic c,lmihsm es zlittke rnu ine sebsich,n dnu chanda gtib se rmemi neeni kaczebTnruu.re Bis tjzte ernwa leal ig.eanvt

Fi nn dneairBilmig sit 16 hreJa atl dnu tehg ufa die Eerssgiln - ehtecilin.g eadGre etiblb er zu uHesa. iEne echWo lnag riftft re .mnienneda Dnne hcsno abld hta er isnene ensret Inemtprifm und da lwli er auf denje lalF nhi ndu will nhcti orehrv in ctcgheksi wndere

uD hsat nniee mietrnpIf?m

ni nF nmi:eaiBrdilg a,J sda defni hic itcighr colo. Dne tha niem Paap gai,rsrieotn ietmtn ni edr catNh. hcI eurfe imch sonhc afu edi ,mIngufp dann nakn cih nimnee lpmeKu werdie ,nshee eerdga ehnerscbi wri sun r.nu ndU cih ankn cahu eirwde ni eid Sehulc ghen,e amdehnc hci tjtze niee Wecho uz euaHs .awr

dUn eiw rwa dsa ürf h?cid

:nin F jaNa, hci neken dsa .hsnoc cIh raw im kObtroe nohcs mla ni asD ggin agzn ugt. cIh eahb Felim kgeutcg udn eanHufagasub agmte.hc beAr cih eegh eliv relbei in die S.hlcue

e iW tsi es ad im nme?toM

n:nF i lAso ied kMeans sind afu nejde allF hsnco rngeiv nud ssda riw os twei ianesrueand sztnei ltsbse mbie neMtsstieag. sDa sti greideiwn hicnt so - riw eönnkn cinht lam rzku idnanrtmeie ene,dr ni erd saP.ue riW nehba jttze neeni engneie fcShhlou sueenr oehr,toK wo rwi taesw castuQh encmha aD abenh wir aslle, aws wir a.rhcbuen

dUn hcna dre eSculh?

nn:Fi Da ibn chi ührfre hciitengle immer zmu c-meihwebelnfehSLmins a,ngngeeg muz enTrnu und muz iroRlpS.ol-t Aber asd ehtg grad seall nh.ict Ich heeg tof tmi mde kdnabiHe usar. aDs ist eni imt end eAmrn teebgnaeserin Fdarrha, man rgihitc eilv tafrK hcta.rub bAer edi haeb ich .ja

sW a du idr dne

nnFi : chI os enrg an P-nifgs net hanc eItainl faerhn fua den gp.zlipamnCta Da ibgt se neie sEiedlei dun nniee i.aeptlzpSl rAeb sad ptklpa echawihsnclrih tchi.n rAbe hic l,agbu newn irw ella ldab metigpf eenrwd, cuah emien irnen,enLehr adnn gthe sad wstsngniee tim ned nksMae ni der clSuhe ibe.vor