Kirchheimer Umland

"Man muss sehr einfühlsam sein"

Trauer Der 31-jährige Giovanni Incorvaia aus Weilheim arbeitet seit 14 Jahren beim Bestattungsinstitut Holt. Im Interview spricht er über seine Aufgaben. Wichtig ist ihm ein würdevoller und pietätvoller Umgang mit den Verstorbenen. Von Anke Kirsammer

Als Bestatter begleitet Giovanni Incorvaia Trauerfeiern. Er rät, sich zu Lebzeiten Gedanken darüber zu machen, ob man eine Erd-
Als Bestatter begleitet Giovanni Incorvaia Trauerfeiern. Er rät, sich zu Lebzeiten Gedanken darüber zu machen, ob man eine Erd- oder eine Feuerbestattung möchte.Foto: Jean-Luc Jacques

Am morgigen Totensonntag wird in den evangelischen Kirchengemeinden an die Verstorbenen des Kirchenjahrs erinnert. Der Bestatter Giovanni Incorvaia hat Tag für Tag mit dem Thema Sterben zu tun. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, was ihn dazu bewegt hat, diesen verantwortungsvollen Beruf beim Kirchheimer Bestattungsinstitut Holt zu erlernen und wo die Herausforderungen liegen.

Wie reagieren Leute, wenn Sie sagen, was Sie beruflich machen?

Giovanni ...

invIa:oacr Es chtrrshe imerm rets utnEns.era eeiMtssn usms hci dnan brea dne angnze dAebn meakn iSe a,fdura reatBttes uz iedIrrvc a?:noewan ilWe hci teIcislanhi eerbsehchr und MvrEaa-ia ltoH eenim Taetn it,s bhae hci ncsoh imt 15 nreaJh hcna elIitna bt.tgeleie sE arw enie oeelnvlrhe ,afugAeb nde uz ide resnreobetVn ni rireh tHiema niue.tzzeseb Es sit ieen aeVursnsare,hcet neise in enerad deHnä zu red Reehlcuals baeh ich ndna nei rtikmakuP reih hca.mtge aDs tha mri ,ehsr sreh gut nefaglel, weil se rhes lhnebeiscusagrcwh i.ts

asW z?Mdaa un hta ied argBentu red iAngeröhegn udn lntpa dei runiBegeg.d uaDz dsa nbohleA von seVrenontebr. hIc nib bemi Hrecneriht udn eibteeVnorr üfr eid gbfAuahurn ,deaib eheb u,sa eeltgibe ide aefeeriTrnru ndu ne.eBieurgdng riW tagnnererai end sblniesornueg a.bAluf

aD tahrbuc es ivel

Je eah,dcnm saw ien flaTledso tteniit,r ewi atl eid srnoeP sti, ewi edr dTo nteierntege st,i uosm elnrsebsi dei i.ens cweihrSgi sit, dssa nma eni ovrreh ewnn mna ni asd Husa tmmo,k eiw edi neairgee.r Wenn ein dnKi brt,tis sti asd ehsr w,hcesr nwne nei tohcretbhage csnhMe tmi Mitte 90 ,tibsrt nkna se chua ieen s.ein eMnei uAagefb its se, dne uzr eeSit uz ht.nsee

Was cmhaen i,eS wenn ieS zu bHeeilineenrbnt kmomn?e

irW idsn iemmr zu ,ieztw eeghn ins s,aHu eprsnehc enrseu neahemintlA asu udn tezens nsu tlsraem ni hReu na edn hi.cTs

t sI Rueh das

aJ, udn rov la,eml sich tiZe uz enhn.me eslAl ni heRu zu bp,ceeshenr defni cih gazn twihgc,i mitad dei höneAgeirgn nzeovhiahnclle aws tiep.sars iMr sit es ghic,wti hnine uz ssad erd rseetnorVbe eib nsu ni eungt ist.

ndWere iSe ucha nachts fen?nrgaeu

n enW ien lteäerr Meshcn rist,tb wraten dei ratehnpeEr cauh lam bis zmu noreg.M tsemi, dssa wri tekdir k,emomn asldob erd Azrt dne oTd tha. anmlMhac rdwene riw uhac gtbeeen, sert uz omk,nem wenn se kneudl it,s dmiat se inhct so eeivl ireg.enkitm

Gbti es ide imeb hsWcnea udn ihnnezAe red retsnrneeobV nreeg biaed sein

Das gbti se pro rJah e-wiz, .ildmaer iWr sidn ad znga enf,of areb wenn ien dann hodc eiken trafK azud ,hat rw,i edor wir hcnmea es gi.mnamese hcI efdin es eshr enwn dbeia ,dnsi sie tlbeeeing eirhn eteerrVbnson bsi zmu nezettl to.mneM saD tis hnnmeca gc,hitiw aerb nam smsu es

S ei .se

na M elt,nr dtima gm.hnuueze chI lneer mmeir rehm d,uza ewli cih tim so lveine nounieaittS rkrnnitetfoo rwee.d

man naginwrden asu erd ?huEgrafnr

aM n bomkmte ni,touRe abre kine etlrfeSlba its eiw erd dernea, nud edjer tis a.sednr nMa mssu fau eensi wlrotWha hcaent ndu hrse si.ne sE knan ensi, asds edr eni erod ednear rhegöngeAi uhca mla eszcnutl,hm rnaeed zgna rsetn ndu in eritfe Trerua nids.

it Gb es neDig, die eiS

ne nW Vebrreeotsn mi leArt nvo mneein rnElet inds, dkeen chi ca,nh dsa uahc imene nterEl es.ni nnWe se tueLe ni memeni tlerA ndis dreo nKreid, dsa mimtn chmi tm.i Dsa ehmne chi hacu mti ncah su.eHa 2010 mustse chi nneiem aslmdaennskeaeKr chna nmeie nflUal o.lehn Es igbt oeM,tenm ide gseerves ich inme eeLbn lnga cthi.n

a D hta amn chau ikclhcsceerh eBridl mi K.ofp

,aJ ads eneni. Veeli rgfena, ewi vseiterrtaeb ud ?dsa hcI heg gner mal iznepasr,e bear so ilcihkwr hbae hci nieke rttwoAn daufr. Ihc uacehst mchi mti elelgnKo asu. hcI aheb ,telrgne tdmai gnuu.ezhme

bt Gi se eeni yhiooscslephcg ueterBn?gu

enn W iwr tetraBets sad iwr nsu lbsste na ninee eynoslhocgP ened.nw oPlinsizte und huwereeetFuelr werdne ma lnUrlotaf orlcehiesgeslr tbetru.e rWi ni.thc

Wei nhcetberat Sie enein ebntseron?Vre

rE sti frü imch meirm hocn eni Mcens.h rDe ggmnaU itm emine Veserrntebno mssu iemmr ndu .nsei rüF dei sti se ja sad ietbeLs, das enInh omnnegem w.edur

p nnEetedhrsc ist hcua rde aUmgg.n

e uG.na lVeie snesiw nh,cit ssad hisc chna ine paar Stdnnue die rTnttraoees sölt. anM knan cuha dhcur essMnarei eid eknsMlu ieewdr hgiecwble enmha.c So aknn amn den mrA ndu ied tlcuerhS bgweeen. asD reecrelitht ads nkneAdie.l üizchKlr bin ich trgeagf ondwer, bo iwr nKonceh hencreb Da eiergk chi iene

Ha t cihs in end netlzet nhJear ni red tutlkBaunugetsrst swtae

Es btgi mrmie emhr Feetgn.nstebrtaueu eiD banhe ide ehsevrcsedtinne und gsnuronl.lVeet iDe rrTreeaunife weenrd emmri awgrudnef.ie

diwr nicnhewzsi ibe egeiuerBngnd hauc eornmed Mikus eglp.eist

am uns onv anrdesA iraeGbla diwr tof dnu nLebe tis nov haarS onr.noC saD iefnd hic rhes, rhse eosllt dei isMku mrmei uz med erobnsrtneVe .snpeas

sIt es ,cerlhfiih newn rtngelhtie ,sit wsa nei reetesnrrboV ichs

Dtiifie.n v chI eabh mir ocnsh imt 02 fiucerne,ghbaes wie hci swa henab l.wil Ob -drE oedr eFabuttrtsnguee - ads sit red ku.nPt sE hinct newn nmjeda nhcit vearrnnbt drween w,lli csih die mFaelii rbae cneeitdhnse

G tib es zlpeelise eTotnria?idn

nW en irw enine sreVtnenrbeo ncha ofhSlocphc ngerbin, disn wri fünf nunMeit rvo der rtnernaebvie zhietrU rvo edm dsitrshclO. irW eawrtn nadn sib edi ekGlcno lngkn,eeri dann hafren wri imt emd sni rfDo und edi Fma,iiel lgea ob es rode 02 Lutee sind, ufa edm Fhifedro end es.brenotVenr

nmm oeBke eSi huac ?Feckdbae

ehSr vlie ogsra udn dsa nov nnfAag .na hcI awr ja ugjn tmi 71 nud ethat mmier sngAt, wnne chi enmei eehtnaAniml schrae,peus dsas denjam uz rmi gta,s eiw onllew Sie eunnser zrSecmh ndne ohe?lnhzinclaev eArb im ntl:Ggieee eDi Leeut wnrae udn hf,or ssda uhac lam ine eurjng etttrsBae da is.t Dei reem,kn wenn se tmaegch sti ndu anm eihnn gi,tez sdsa man esi da ist. Ncah ernie mmegiisnt raerreTeiuf irwd usn hser evli eabkakDitrn neb.nehgecttgreag

ieB velnei sit erd Tdo ine athmaeT.ub tHa ihsc udhcr ehInr ednstgnäi Umgnag imt rnVerneteobs aetws ni hrrIe mFiaeli

In eimnre nUegmugb iwrd mreim mher sad eahmT reesgp.cnoh lSetsb nieme Oa,m eid iniUilnzrrsiale its udn ieb rhrie chetrTo ni Mlaiand let,b ath tweeletiriml a,ggtes sdsa sei rdto ni nreie rneU ezbseigtte renewd mectöh. Bsi ettezls hJar raw es mmeri irh unh,Wcs im Sarg ni ide mHitae anch Snileiiz zu rdne.we Eneigihctl sit es in latnIei rag ncthi brüe end dTo zu prsc.ehen

tH a red oTd iSe an recenhckS lro?enevr

sDa sti eine etug gaFre. cIh a,lbgue ejedr tha nei niehbssc Agsnt rvo emd To,d weli dnamine saw hadcan .mtmko Ihc aknn irm cithn lnovlsere,t dass hadnca sicthn is.t

ng eWe nrooaC sdin eid genreBigunde eitrdze e.lkin iWe hnege dei itdma ?mu

ei D enein easg,n es sit ecsa,dh se 030 eord 040 eeLut nkm,egmeo dre paPa doer edi aamM war os etann.kb reAend g,neas es tis mri chtin os tue,cnhr nadn wir se nicht os hancem.

e Wchle oegnhVrrekun eSi ?nteffer

Es erwan 20 eVtneo,srerb ied tim Cranoo tzifirnei ne.wra Wri enine nuzuhSatzcg ae,ezhinn zuad enie ksM,ae enei riBell dun eDi etVesornnrbe in eein ogsneanent dei onssshervlce rwdi ndu cuha inhct wdriee eeffögnt enwerd af.dr

at H ieb Inehn uhca ads Lnahec Plz?at

eBi dnu im Umangg mit end enbsr,ernVote hacu an erd reeerufaiTr th.nic Wir ehabn iimmnerh tim oTd udn nebtSre zu .utn sE bag brae tesbls eat,genBtunts ad ath ied zegan euriaeemrdnTeg eutm.slzcnegh tenrEwde uerwd eni tzWi gsneeor,vle edn rde rntrebseoeV egern aht oedr amn tah nei Ldei sda mna tchin erewatrt taPivr bin ihc ein shre rvourhlmleo chMnes ndu cehal i.lve

iS e nszite rhei im hitnc mi .Aungz

e iB onelnbugAh insd wir mimre ni hzsw.acr eBi erd gBigdnerue dietltrinalo auch tmi zchsarwre aettKa.rw aDs h.sci Die ien edro earendn lenolKeg ni aenernd eeegtasnBnesunmnthtrtu hbean sonhc eth,cusrv elegerr .neeuzufttar sDa tommk ieb den inthc utg na.

abHn e eiS nnde enie tngueolrVsl onv eIrrh ieegenn eeeza?isgoTdn

a D ussm edr eirn orde am bneest nei diBl onv r.mi ielVe rag cnt,hi rwe vnGoiian viIrcaona t.is elrÄet eenrhestv crnaiIvao htnic dnu narfeg tof, bo Iong reaMi zu recpnhes .sit aDs sit ciewhinsnz mi ienm nmeatSi.zp

Das Bestattungsinstitut Holt gibt es seit 1963