Zwischen Neckar und Alb

Zu Fuß auf dem Neckarweg: 42 Kilometer führen durch den Kreis

Tipp Wanderer begleiten den Neckar auf dem gleichnamigen Weg von der Quelle bis zur Mündung auf ­insgesamt 35 Etappen. Von Neckartailfingen bis Esslingen geht’s durch Esslinger Kreisgebiet. Von Rainer Hauenschild

Der Neckarweg bietet von der Quelle bis zur Mündung des Flusses viele große und kleine Überraschungen. Hier hat ein Biber ganze Arbeit geleistet. Wanderjournalist Rainer Hauenschild hat das „Werk“ bei Plochingen entdeckt.

Der Neckarweg ist ein Fernwanderweg des Schwäbischen Albvereins und des Odenwaldklubs, der dem Verlauf des Neckars folgt vom Ursprung des Neckars im Schwenninger ...

oosM bis hanc enmM,ainh ow erd eackNr im Rehni Die sde lsuesFs 236 lomeetri.K rDe eeawcrkgN gtalnne rde sictohnishre Sdtteä iwe Swgnenncnieh, t,Rwltieo boHr, mit hrein otleln eietrWe Oret eiw Bda ,npeWfmi edglibeerH udn hemnnaiM genlei ufa emd eietzwn eds Nawcgk.esere Der wsctanebtagehicNrk onv Bda Wfiempn chna rdgeeebHil its ine rgnsueeeeaisw dgiakerwteädPsrawn vno ndru 126 neKtmolrie ndu takenbn cuha sla .Nrseatecgik onV dme udrn 544 orKmteile nelgna ardFwergnwnee 42 eltoiermK cdhru nde Lnakredis nnlisesgE. eiS sdin fua eziw sib deri pntapeE uz nud bneeit isch mov rheciimrKhe umRa asu acuh asl aontreusgeT an, leelostgvrt d.nwree

pp :Ti erW die mnofhenleep nnWurneaedg lesbts menail hmnuetnnere lliw, llotes uaf denje aFll die kdtraaeeWrn esd raeiLkdsesn sEglnsein ibead hbn.ae eHcfhirli tsi refern erd ovn red ueellQ isb uzr vno Rnteae lolr.F

Ggteelawi snamersasWes rde 16 oKltrieme algnen rkSecet nov lnefNrtgkceiaina isb lWneD nnedeigr aekNgewrc tasertt in tiraegnNnelficka na edr Bluhelttslaees aselnhibeeLucu ndu von rotd ied tkedir nhiuas fua eid enrfei leFder dun reewit fua ned mkr.eaacdmN irHe unaetsn n,reedWra eiw treib chsi red krceNa .mthca Drchu ide eaalrWghne zenwcshi ciaNntargilnekfe und eheacauNnrsk ßelneif bedreniuckedne .eansnegerWsm onV otrd tegh se fau neiem enagrwWde twreei in tmi serh iegnw hptslaA und etefnstgbei iAbt.snhenct Durch Nueshnaekacr tietgs edr Wge etsli an bis rde raegGneblg enein nollte uAbkscil in sda rtNlecaak udn afu die Abl btteei. omV negGalrbge ghet se nsczweih abetOannsgl nud hsocn weredi hcna tmi nmiee kcBli ufa edi tcekSdhiar.t eiD edm gHilneie inLaresuut ihegweet crKhei ruwde mu 3511 smeatsrl Nhca red giteb der rkNagweec nkisld ba dun ntuer hanc Ziushzae.sni ortD assteirp anm ufa mde acedrNmakm ads arkluNtdeman dluAaw lInse Zcwehnis ebeebGeigretw ndu eekurfracN egtil ien Bmerh.fupalad heheliaZcr nud lefnzPan wreden uaf efolnafnIt hNca eigwnne rtKlemioen rhereict nam asd ebrohegnribO Nefekrarcu itm icBlk zru anmenBülh nov g,nineUnntrese eid mi 1.5 aJhuertdrhn mtsearls nruiuckhdl .wured reiH ehtts neie Bn,ka von wo sau hics asd erhW beabhecnto nuN egth se ohnc nie aapr treeM aeltgnn dse rasckNe, voreb edi utoeR urdhc nbrinoOheegb dun itlse u,aihnf bvorie ma ,ienvlhmiAeesbr ied delFer Dsa euAg knan ztetj udgenirhent fau dei eelnFebedri dnu sda acerNtkal ekbcln.i Nhca rde slBteeual erd neuen TE-IerCssa ghte es dei hcan .trnibeehnnUgo nMa lautbg es kum:a lSbdao mna edn ipearsts ,aht sit sitchn rhem nvo red 8A zu Es ghet nnu baberg eirvbo an red hiercK SoatuK.lbmn ndu med nenlrWeidg scohlSs aus mde 2.1 Jnerdahtrhu mzu nohBafh lgiWnend.ne

Str ta nud ielZ disn mbeequ mti edr 1S uz rchn:ieree 62 ermtieoKl haebn draeernW vno nngdWenlie ibs Egenslnsi rvo sii hctM erd 1S thge se qeubme von cerKmiihh hnca eWei.nlgndn urchD die iebm fürht dre egW nde aktrapPlz iebrov an edr Tallenteks dnu islnk eid von 06.13 Dei wra eein die ovn Howresscha u.derw erhDa aetnlp rde aaimdlge aisueertBm rieicnhH cdtrhaikhSc edi eihuegt ieS itend teueh asl a-Rd udn Nhac dse Nasrekc lftog mna med nrcedweeazghWnie N auf tser nleiam rudch asd lWerneigdn iwreegbGeeebt rWte nud ied .snilkumlaeaEif cNha eneginw nMeert htge se hoch zum iwsenzhc uotwrsnbeieestS ndu nnreGlngteaa.a eBi erd tcguigehBnis dse satm usmMue ankn mna den Bckli nsi actekaNrl nud ibs zru Abl sDa lKtalse raw nie na dre reaiecknilN -ealdOLcdnsi-kemrewNa udn tghe ufa ied aerJh 58 sbi 90 hnca rCs.hstiu Nhac red cshntigeBiug eertwi in nde knOtrrse nvo Dsa ealt aRhuats nvo rwdeu 7601 reherctti udn 1596 tlektomp b.uegatmu noV rieh tghe es beür ide nud edn edalwnHge nshiua fau edi ienerf rFldee dnu .enWsie oVm Headgnwle uas nids es rnu ohcn 5,5 Km bis nahc gholenni,Pc uach reih tilegebet ovn oemtll ,suclikAb der agrso eid leSetutioh dse efHhenneuonf und red kTec enkenrne eblhbaOr des Nsekrca rdaf man ichs nchti lasens mov edr 331B ndu ilnefntieegdfe lFezegg,unu edi dne haugnlfeF rStttgtau euasrten.n Wer Ltus tha auf eien eRdnu nfogliiM ht,a ist mbei Gfshtoa saoeodrPn rgtihci. haDanc tegh se duchr sda ebgaditleW eds goicPnhler ospefK ufa eeimn eefntsgiteb .egW Hier ogltf nam mde ulebna erKzu ad hcis asd anNgciezewcekerh rrleevt.i haNc dnur emeni teeKrloim msus der lfmpaeTadrf zmu tbisgeA onemgnem rnedew an eenri .Ggulaenb Afu med gaRdew gnmeoeakmn hegt es isknl nud dnan ilhceg wderei ehcrts dei ahcn nogPielhcn udn vno rieh an ads beual N ni edi andntnIes.t rDto eeibtt hsic na niee leknei gtcnBueihigs esd teishrhcsion aekzlttpMsra na mti edm nAtel stRauha usa dme Jrha 3150 nud erd aikOnltelpeilte sua mde hareJ 12.83 taviArtkt tis uhac dsa danerahuu,sessrtwH sda zcnhiswe 9119 nud 9194 tberua .wudre den traazkplMt gthe es letsi hcoh fau end nefhuoptm.S ortD lktco ine csssmrtiuAtuh dse cnähwecibhsS iA,rvesbeln red an oS-nn udn aeteFreing gtfnöefe tis Uernt erd hWoce bemtmok anm dne heüsllscS mi aefC ocMorkl auf edm cezT.pltak eWerti hetg es rcudh edn Slurwhdca rebü eid cPeonlhgri Eeebn uzm ufA dme rOreeb gashuewkaleB gbti se iineesg zu n,hees twae ide tim erd terfngentagei gnreiFu von rD. Pppihil enBred asu lhcnnPigo.e setth eirh Fcednrieeh,eis und es tbig ine Kshltseice hcaN drnu atch meinKetlro ecirhret anm sad Nbegosgehruhnatile lesnngiEs tmi sdgoneraim bliuksAc. fau eid b.lA nA red ma enrnket nam, dsas es ichs mu eneni lwsdegeHan red endlha.t Denn der Wnie stemus ja vom atmeRsl sin ltkaarcNe habertgc wr.eden mVo estli die .tigeeS hAcu dre sbgwkJaeo dun edm eewgHraupwndta edri hier nitheunr achn sngisEnel. Eni kBcli othln ihcs in edi sevhleniegca hecriK t.S ertdBanhr usa dme haJr 31.28 rchDu ied ugBr hget se uetrnnih nhac sgisnleEn ndu nvo erih etluevnle mit edr 1S achn mheKii.hcr ieD urTo shic cauh n:gerleez Dre seter chbAtitsn onv deWeingnnl sbi nlihnocgPe sutfmsa hzen irmoe,lKet dre ezteiw nvo enincohPgl bsi slsEgnine 61.

 

7  naeFkt dnur um den emaN aNekcr sit nhtcsleeik sUpnrsugr dnu btteuede rleescnhl eetHu tis der sslFu ducrh hcelhzriea eSfntutsau enD Befrigf garnte 22 endmeGnei im aN,nem etwa am

. 2 ieD elulQe ltige im eningrenwhcS soMo wizchsne nnneniSwegch dun aBd ufa niere öeHh nov 057 .tMnree ieD ulQe,el edi iiflezflo negaweisesu uwe,dr dfenit scih mi atdSptkra ni negnSwi.chnen

.3 üeeesNnlbfs tmi eiren nov 05 eKnmlteior insd ac,hyE ,isFl ,sRme rrMu, z,nE h,oecrK Jgsta dun zsl.nEe 82 baneh neie ovn liseewj hmre sla 02 to.meKleri mI idrkeasLn gEisnnsle Emrs, hciA, r,ueatL silF udn in den acr.kNe Bie ntlcethelsniiKurfr wdri edr cekNra uzm entesr aMl tuasaef.utg

4. ieD bnteiedf sihc bie .Mmhnenia rtoD red crkNea fau 88 enMter ni nde n.hRie

.5 chgsiHlyoord bttterecah tis der ecraNk edr Fslsu tdlehu,nsasDc er nde enrlnetaz ieTl

.6 nEi hawers kLdidnaens its red arekNc, re hcdo tfsa iacelhßlcsshiu chdru lnilAe mi enddlwOa its er tsnetbshicswaie lrezsnfsuG zu .nHssee reD latitetSd Eersmhi von rcsornhHih dun nie nAtsbchit esd ieknln esrfU inds edi niinezge eedtLeansli nHessse iskln dse krNcea.s

7. raerblEb tis der keNcar heeut rtvr.eosiel uelsreaWntde emtumnl hsci fua med rieh rvlltsegntoee ,Neckawrge erd lcRaakwedrtga-eN teetib scih rüf uldeerePa .na eweseiiTl diwr re ahcu mzu deaBn ,zneugtt vonow dsa htnimdeuGetssa rsaidlngel neidrdng tsi