Kirchheim

Einhornmaske und etwas Traubenzucker

Pandemie Wie gehen Kinder mit den Einschränkungen durch Corona um? Lou, Leni und Finn erzählen von ihren Wünschen für den Sommer. Von Julia Nemetschek-Renz

Die Einschränkungen durch die Pandemie sind auch für Kinder kein Zuckerschlecken.Symbolfoto
Die Einschränkungen durch die Pandemie sind auch für Kinder kein Zuckerschlecken. Symbolfoto

Mittlerweile zieht es sich schon über ein Jahr, und die Nerven liegen bei vielen blank. Corona und kein Ende. Auch für Kinder und Jugendliche, obwohl selbst von der Krankheit weniger betroffen ...

nud ist esid llase knei ke.cccehnluesZrk lxphscEearmi ürf ies uoL, eniL und iFnn onv miher -ornoarJa.hC

ouL gonu.sD to:Fo liuJa ktzLheesRm-neeouNc nsuDgo ist ssech haerJ lta dun hteg in nde aieger-daClrnternr-beWK der ihnbeseeLfl ni emhKirchi. iSe tneifd es se,dach sads ise ierh emSktfsfao tim nde hntic mreh zenneahi afr.d Die ath esi uz ehWcntahnei noekmbem nud ise danf ies igtirhc

U dn jztet aths ud so eeni wiggleinael eak?sM

L ou gnsoD:u iNne, rwaz onchs eine k2FeaFM-P,s earb ni o.sra Die sit ucha agzn ieenM eFdnrinu tsi ster dei muss ohcn ineke eMkas ertag.n hIc nbi bare cshon hsecs dnu umss lbsedah ieen eksaM aeueni.fzh mI trsebH mekom hci ucha in dei .Shcule chI haeb hsonc ieenn nlrSezchnua mit enier lBlneraai fua.dr lMa kunegc, ob da nadn ihgcle eid Nbrnuutgteoe its. saD thicn so u.tg

W ei sit asd nedn os mit rCoan?o

L uo: riM fneelh enemi unFdree ufa der elsoietK.rswe Ich frad nur chon imt nde ndreKin usa edr ie.spnle Udn beim gbuttearGs nnak amn ide enFinrdunen nru ncoh nderniehetrani nnideea.l Das sit andn nhsoc decah,s reba edrmieuw cuah cthin so sm.mcihl egGturbtas tis mimer udn anm hseit dzomertt ,alle wnne ahuc cthin c.tleiezhiggi

ndU iwe ist se mi errKgiedna?tn

oL :u hIc afnd eid Neogttnebuur ö,bdl liew nemei nindneFrune icnth ad rn.ewa aD stemus ihc mit nde sJugn ieesnpl dun eid mencha irmem so veli Quth.acs reAb eztjt sndi uzm leal edwire ad. rWi dnerfü snu urn ctihn tim rde ardeenn rGpeup cnh.smeeriv lOwboh - meeni leinke Ssrwheect sti ad dinr nud mit rih ich himc csnoh tn.feerf ahcMe chi ja cuh,a uz ueHsa.

tulsbaG ud, dsa tim aonrCo ist degwianrnn mla iover?b

oL: u ,aJ das aglueb hci cs.ohn Dei eermnfiSmreo idsn ja merim echtr .nagl Vchileielt nnda be.voir

n iLe clenSao tis nhez eJarh lat und gthe ni die ieevtr ass.elK mI rbetsH tmokm ies fua eid ch,ealulRes sznmmuea tim erhir besnet edr.iunFn Da trefu sei hisc nchso trigich arud.f

Leni el.ncoSa oFt:o Julia ne zectL,nieNmesh-ekR eiw es tim erd u?hlSce

Lnie lcnSoae: chI ifend es ltlo, adss luhSec s.ti asD mga cih evil rhme, las zu ueHas uz n.lreen aD untssem rwi meimr uaf MeJginti-iets te,rwan annd hta eid Vieedrfnkoneoz tettetgors oedr arg cihtn ifke,rtuntino wri emkna halmamcn tcnhi enir rdeo nderwu zang siausmen.hsscerg sDa awr grneiiedw ivng.re nI erd culShe srehtvee chi lalse ,resesb da irw usn uhca etseegigign eelfh.n

dU n iwe tis sda mit edn Msaenk üfr h?idc

ine :L Ihc bha ja neei heirrndugHbneö dnu aeca.Clpoltnhea-mIt Wnen lela nsakMe aab,fheun knna hci den Mndu rde enenrad hnitc enehs udn thicn auf die npipeL .chnaues asD tsi nhcmalam rag ntchi os c.eainhf dun nakn ich uzm pislBeei dnna hitcn os tug schtrduien.een

W?uram

i L:en aNa,j vom lgKan tsi das nru ien nkeleri .nrseeUtcidh beAr na edn pLnpei hitse anm ro:ftso ieB sit dre nuMd cheegnsolss, bie asbhDel sti se chau os otll, ssad dei lcehuS wireed fefon tsi, da ankn cih niacefh reessb hfngaec.ran

 

nd U its da sostn alles eiw ?imerm

: eiLn rpSto aemcnh wri run chon irW nmheca -hDne dnu cih etrun ma kRce imt emnine dreineuFn.nn nhFawlguuscgef nnka cih gritich ,gut den acemh hic nnad eiwrde und i,eedrw nend ads cahtm ßS.pa htinlcEgei inb hci in meedj mSorme mebi 4emhi2cmtwnS-neunS-d ni neindnWlge .dieba aD mcwitmhs man mrmei edwrei ndu hacn 24 tdnSeun wrid ide rStekce meseesn.g hcI aebh 2800 teerM hfeatscfg.

a sD its aerb iet!w

n ie:L hIc bni htla ein Fhsic. Es hsc,nö wnne eid idrwee umaeafnch Was earb auch nhoc siltgu tsi ni der Slec:hu rWi neerwd da zetjt gts-ee tet. sDa tis hncit chslmmi, se tlekizt rnu nie is,csebhn ndu hdaanc gtbi se immer ninee acrunekrbTu.ez sBi tztej newar llea .tnievag

nin F griediminalB sit 61 ahJre lta udn eght afu die ssrenlEig - .ehlenitgci Gaeedr ebltib er zu a.uHse neEi eWhoc gnal tifftr re eaeinnm.dn Dnen ncohs abld hta re neesni stneer nfiImteprm ndu ad ilwl er afu endje aFll inh nud ilwl inhtc hrroev in getksichc enrewd

ninF manBigdiiel.r t:ooF Juila -sNk uDRheczenteem ahts innee pntIef?immr

n Fin i:Bigrilednam ,aJ asd dfine ich trhgcii .colo eDn tah nmie paaP regrtsiaino, nitetm in der hatcN. cIh uefre icmh onshc uaf ied nI,mupgf ndan annk ich nieemn eulmKp rewdie n,eseh rdegea rehsicbne irw usn nur. dnU ihc nnak ahcu wieedr in ide ucelhS h,eneg hmndeac chi tetjz neie eochW uz Haesu rwa.

n dU ewi raw sda ch?id

n F:in j,Naa hci eennk sda s.conh chI rwa im bkOerto onhcs lma in saD ggin azng g.ut hcI aebh Fmeli tgugcke dnu ufbuHsgaaean htamcg.e Abre hci egeh evli ereilb ni eid .hlecSu

i eW ist se ad mi ?nteMmo

n:Fni sAlo die eaMnks sdin fua ndeej lFal ohscn rivgen ndu sdsa iwr so wtei nersaneaidu eitzsn stblse mbie snee.iastMtg Dsa tis iirneegdw ctihn so - wri hcint lma rkzu tnieireamdn ,edren in erd au.ePs iWr abneh tzetj enein gnnieee hhfSuloc ueerns Khroote, ow irw asewt uQctsha hamecn Da ebnah wir ls,lae saw rwi aubhncr.e

d nU hnac dre ?Selhcu

i :nnF Da ibn hci hingetelci memir muz cS-meenfisihhLemewbln ne,aggegn mzu nTernu dun uzm -tRi.oplrSlo erAb sad ghet gdar alesl ihcnt. hIc eheg fto tim dem eiHdnbka us.ar Dsa tis nie tmi nde Arnem igeebnerntsea ar,arhFd oürfw anm tigirhc ievl rtfKa bth.acru breA dei ahbe hic .aj

sa W du rdi für ned

nn: iF hcI so genr na fgisPn- tne nhca aeniltI aferhn fau nde g.azppamClnit Da tgbi se enie esiiElde nud eenin nßroeg .tpleSpilaz rbeA dsa ppatlk hchwihceslinra ih.cnt rbAe cih l,gbau nwne irw leal dlab mgtiefp drnwe,e hcua meein Lhnrn,eineer ndan tghe sad sewnigesnt itm end easnkM in dre heuScl rv.obei